Oerlab van de Toekomst

Mobiel theater/workshopplek, keuken en kunstkabinet waarin Garage TDI samen met bewoners en onder begeleiding van kunstprofessionals onderzoek doet naar een actueel thema.